Objevování posvátných míst

Caorle tepe životem po celý rok mimo jiné díky svému zajímavému historickému a náboženskému dědictví.

Každý, kdo navštívil Caorle alespoň jednou, musel být fascinován náměstím Piazza Vescovado s Katedrálou zasvěcenou sv. 

duomo caorle DUOMOINT01

Štěpánovi a válcovou zvonicí, která se stala symbolem města. Kostel pochází z roku 1038, kdy byl postaven na troskách předchozí baziliky z VI. nebo VII. století po Kristu. Vznešenost katedrály Duomo, postavené v románském slohu, je příznačná pro "zlatý věk", který Caorle zažívalo v jedenáctém a dvanáctém století. Duomo v Caorle má typický architektonický styl středověkých kostelů se svými třemi loděmi, oddělenými dvěma řadami sloupů, a třemi apsidami (hlavní je zasvěcená liturgii, další dvě ostatkům sv. Štěpána a křtitelnici se svěcenou vodou). Zvláštní je ale jedním konstrukčním detailem: ze tří apsid pouze ta centrální vyčnívá mimo půdorys stavby, zatímco obě boční jsou v něm zahrnuty. Toto zvláštní rozpoložení dané sešikmenou osou hlavní apsidy vůči centrální hlavní lodi, chce připomenout hlavu Ježíše Krista, která v době smrti na kříži byla nakloněna k jedné straně. To je jen jedno z mnoha tajemství Katedrály svatého Štěpána: jste zváni odhalit i ostatní tím, že kostel navštívíte osobně.

Co by kamenem dohodil od bočního vchodu do dómu, stojí majestátní zvonice. Jedinečná je svým válcovým tvarem a kuželovým špičatým hrotem. Struktura vysoká 44 metrů je přístupná díky nedávnému zrestaurování, díky němuž se můžete dostat téměř na vrchol věže a užít si úchvatný výhled na město a jeho pobřeží. Dobrovolníci z farnosti Sv. Štěpána nabízejí během letních měsíců průvodcovské služby (i vícejazyčné). Možné je navštívit také malé, ale zajímavé Muzeum katedrály v Caorle, které se nachází v přilehlých síních kostela s přístupem z nedaleké fary. V prostorách muzea jsou vystaveny nálezy sahající až do raného křesťanského věku. Ty pocházejí z kostela, který stál na místě, kde je dnes postavena katedrála. Nechybí ani relikvie, posvátná roucha a vzácné předměty od benátských zlatníků. Mezi nejcennější díla patří dřevěné Tabule apoštolů, přisuzované škole benátského umělce zvaného Paolo Veneziano, a také stříbrný kapitulní kříž z roku 1534. V zadní místnosti jsou shromážděny památky na svatého papeže Jana XXIII., přezdívaného též „papež míru“. Dva občané z Caorle, Guido a Giampaolo Gusso, byli totiž osobní sluhové tohoto biskupa a přivezli zpět do města svého původu několik jeho osobních věcí.può non essere rimasto

photo402

Další nábožensky významnou stavbou je Svatyně Panny Marie andělské. Ta je občanům Caorle, kteří chovají panenku Marii ve veliké úctě, určitě nejdražší. Tento malý kostel na výběžku do moře se začal stavět v červnu roku 1751 na ruinách starého kostela, který již neunesl nápor počasí a sílu mořských vln. Uvnitř tohoto "klenotu" se přechovává socha Madonny Dell ' Angelo. K této podobizně se rybáři Caorle odedávna obraceli před vyplutím na moře nebo do laguny. K Andělské Madoně se váží i početné příběhy učiněných zázraků, a proto je kult Madonny Dell ' Angelo dodnes stále uctíván. Každých pět let v září, dle starověkého slibu, se koná tradiční průvod na moři, kdy je krásně zdobená loď Caorlina s Madonnou doprovázena rybářskými čluny kanálem až do přístavu. Celé město je u této příležitosti vyzdobeno a nikdo si nenechá pohled na toto procesí ujít. Navíc každý rok, druhý víkend v červenci, Caorle oslavuje svátek Madonny Dell ' Angelo dvěma průvody městem, při nichž se koná nyní již tradiční a velkolepé "zapálení zvonice" u katedrály doprovázené pyrotechnickým představením. Na pěší zóně v centru Caorle můžete narazit i na malý kostel Madonna del Rosario di Pompei. Jeho vznik se datuje k roku 1800 a přestavěn byl v 50. letech minulého století, protože byl těžce poškozen během druhé světové války. Několik kilometrů od Caorle, ve frakci Ottava Presa, se nachází malá kaple zasvěcená Panně Marii z Lourdes. Celý interiér malého kostela byl nedávno vyzdoben freskami s biblickými obrazy. Překvapení a okouzlení čeká určitě na ty, kteří navštíví toto malé místo.

 

pompei

fronteduomo

By using our services, you agree to our use of cookies.