Ocenění Modrá vlajka již podvanácté

Již 12x obdrželo město Caorle prestižní ocenění „Bandiera Blu“. Také v roce 2017

1

 bude na plážích v Caorle vlát modrá vlajka – prestižní ocenění udělované nadací FEE Italia (Nadace pro environmentální výchovu) jen těm přímořským a jezerním střediskům, které splňují přísné požadavky v oblasti kvality vody, osvěty v oblasti životního prostředí, environmentálního managementu, plážových služeb a bezpečnosti na pobřeží. Kdo přijede na dovolenou do Caorle, jistě pozná, že město splňuje všechny tyto faktory: vody jsou čisté a vhodné ke koupání podél celého pobřeží (to potvrzují pravidelné odběry provedené společností ARPAV), jsou často organizovány environmentálně vzdělávací kampaně, které oslovují i turisty (neopomenutelné jsou ty zaměřené na děti s maskotem a zajímavými hrami, které každý rok na pláži pořádá organizace ASVO), pláž je udržována v čistotě díky správě konsorcia Arenili Caorle a provozovatelům kiosků, a bezpečnostní služby na pláži jsou profesionální a vždy připravené zasáhnout. Za zmínku stojí fakt, že Caorle investovalo nemalé částky, aby zajistilo na pláži rychlou lékařskou službu se zdravotnickými pracovníky vybavenými přenosným defibrilátorem, a zaručilo se provozovat dvě plážová „centra první pomoci", jedno na pláži Levante a druhé na pláži Ponente. Také v oblasti přístupnosti zdravotně postiženým osobám se Caorle ukázalo být aktivní: při několika příležitostech sdružení starající se o zdravotně postižené osoby vyjádřily svůj obdiv tomu, co lokalita byla schopna udělat, aby vyhověla potřebám těchto turistů.

Jak jsme již sdělili, pro Caorle je to již dvanáctá modrá vlajka: první ocenění přišlo v roce 2002, další bylo uděleno v roce 2006. Od roku 2008 až dodnes patří Caorle do prestižní skupiny italských míst, ve kterých může vlát „modrá vlajka“. Starosta města Caorle Luciano Striuli při přebírání tohoto ocenění v Římě podotkl, že město i nadále bude dodržovat nejvyšší standardy týkající se kvality životního prostředí, aby tak i nadále mohlo být zárukou svým občanům i turistům, kteří se v Caorle rozhodnou strávit svou dovolenou. Modrá vlajka je synonymem kvality vody, ale také kontinuálního závazku obecní správy k udržitelnosti životního prostředí. Zvláštní poděkování patří těm oddělením městské správy, které i letos udělali vše proto, aby přísné požadavky programu Bandiera Blu byly splněny. Koneckonců Modrá vlajka je synonymem kvality práce všech subjektů v Caorle, kteří mají ustavičnou snahu nabídnout svým hostům místo vybavené službami absolutní a certifikované kvality.

By using our services, you agree to our use of cookies.